KHARABEESH FORUM | TOPIC

soso mo

# الاشخاص السلبيين

Started By soso_mo

ابقى بعيداً عن الاشخاص السلبيين ، فهم لا ينجحون غالباً الا في ايجاد مشكله لكل حل ..
https://www.youtube.com/watch?v=X8I5AFFLR_0

0 0

0